PREDSJEDNIKU SINDIKATA “TUŽBA ZA KLEVETU”

Dana 11.06.2024.godine Predsjednik Samostalnog Sindikata je zaprimio tužbu za klevetu pred Osnovnim Sudom u Prnjavoru koju je podnijela osuđivana, hapšena, pritvarana i suspendovana bivša šefica Grupe za suzbijanje krijumčarenja RC Banja Luka Jelena Majstorović protiv koje policijska agencija SIPA po naredbi Tužilašva Bosne i Hercegovine vodi više istraga za najteža krivična djela organizovanog kriminala i koruptivnih radnji, primanje mita i dara, te zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja za šta se očekuje podizanje optužnice pred Sudom Bosne i Hercegovine. Jelena Majstorović je suspendovana s posla već drugu godinu i sve vrijeme prima platu u iznosu od 70% od osnovne plate iako se radi o osobi koja je najviše narušila ugled Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kao jedne od najbitnijih državnih institucija i svih njenih službenika dok je kolegi Emiru Mešiću i članu Sindikata u montiranom disciplinskom postupku izrečena najstrožija disciplinska mjera prestanak radnog odnosa iako je imao status zaštićenog prijavitelja korupcije što je očigledan primjer jedne velike nepravde prvenstveno prema odvažnom i hrabrom kolegi Emiru Mešiću. Kad je kolega Emir Mešić bio u pitanju onda se disciplinski postupak vrlo brzo okončao njegovim prestankom radnog odnosa a kad je u pitanju kompromitovana, osuđivana i osumnijčena Jelena Majstorović koja je već drugu godinu pod suspenzijom i sve vreme prima platu 70% od osnovne plate disciplinski postupak nikako da se pokrene i okonča, kao ni da se pokrene sudski proces i podigne optužnica pošto je od strane Tužilaštva BiH osumnjičena za najteža krivična djela zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja kao vođa organizovane kriminalne grupe u Upravi za indirektno oporezivanje. S obzirom da se Jelena Majstorović u svim medijima u Bosni i Hercegovini duže vrijeme pojavljivala u negativnom kontekstu i bila predmet interesovanja javnih medija i novinara kao zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje a već je osuđivana, hapšena od strane policijske agencije SIPA i pritvarana po naredbi Tužilaštva BiH čime je narušila ugled Uprave i svih zaposlenih Samostalni Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je zbog svojih članova, zaštite prava državnih službenika i zaštite ugleda Uprave za indirektno oporezivanje BiH dana 22.04.2024.godine protiv Jelene Majstorović Kabinetu direktora podnio disciplinsku prijavu zbog težih povreda službene dužnosti i još uvijek nismo upoznati sa odlukom direktora u vezi podnesene disciplinske prijave.

Što se tiče podnesene tužbe za klevetu protiv Predsjednika Sindikata Predraga Jelače Osnovnom Sudu u Prnjavoru jedva čekamo da se pojavimo na Sudu sa svim dokazima kojim je već, osuđivana, hapšena i pritvarana Jelena Majstorović protiv koje Tužilaštvo BiH vodi istragu za najteža krivična djela sama sebe u dovoljnoj mjeri kompromitovala i narušila ugled i sebi i svojoj porodici ali i Upravi za indirektno oporezivanje za šta u svakom slučaju treba odgovarati pred nadležnim Sudom Bosne i Hercegovine.

Na podnesenu tužbu za klevetu biće adekvatno odgovoreno a Sindikat sve objavljuje u cilju informisanja članova Sindikata i javnosti što je od velikog javnog interesa.

Takođe, obavještavamo sve članove da Samostalni Sindikat državnih službenika UIO BiH s velikim interesovanjem prati dešavanja u vezi navedenog slučaja BREND 4 kao i ostala dešavanja u UIO BiH, te da ćemo se u skladu sa Zakonima Bosne i Hercegovine obraćati i drugim nadležnim državnim organima i javnosti o negativnim i nezakonitim pojavama putem javnih medija kako bi dali svoj doprinos provođenju i primjeni zakonskih propisa države Bosne i Hercegovine i zaštitili zakonska prava svih naših članova i svih državnih službenika koja su narušavana a  koji su časno i pošteno obavljali svoje službene dužnosti u skladu sa zakonom.