Category Uncategorized

DAN UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

Dana 28.12.2023.godine u Banjoj Luci, na prigodnoj svečanosti, obilježeno je 20 godina postojanja i rada Uprave za indirektno oporezivanje. Sada već davne 2003.godine, 29. decembra, usvajanjem Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine stvorila je pravni osnov…

SREĆNI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI!

Praznici nam stižu! Poštovane kolege i članovi Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Privodimo kraju 2023. godinu, i dok radimo na pripremi budućih aktivnosti, vrijeme je da je ispratimo kako i dolikuje! Vaš…

Primjer zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada od strane direktora UIO BiH Mire Džakule i načelnika unutrašnje kontrole Frane Dogana u 2014. i 2015. godini

Izvještajem Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine u kontroli RC Banja Luka, Odsjeka za poreze u Grupi za kontrolu i reviziju i Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika  kojeg je sačinio Krpić Đurađ stručni savjetnik za poslove unutrašnje kontrole  po…

KOLEKTIVNO OSIGURANJE ČLANOVA

Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikuplja ponude od osiguravajućih društava zbog razmatranja kolektivnog osiguranja od nezgode i nesrećnog slučaja svojih članova 24 sata. Svi članovi ovog Sindikata mogu uzeti pismenu ponudu za…