Primjer zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada od strane direktora UIO BiH Mire Džakule i načelnika unutrašnje kontrole Frane Dogana u 2014. i 2015. godini

Izvještajem Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine u kontroli RC Banja Luka, Odsjeka za poreze u Grupi za kontrolu i reviziju i Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika  kojeg je sačinio Krpić Đurađ stručni savjetnik za poslove unutrašnje kontrole  po nalozima šefa Unutrašnje kontrole Frane Dogana broj: 01/1-4-09-2-2965-3/14 od 30.12.2014 i nalogu broj: 01/1-4-09-2-2965-6/14 od 17.02.2015.godine utvrđeno je :

  1. U kontroli PDV-e prijava od strane nadležne Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika RC Banja Luka kod poreskog obveznika „IMPRO“ AD, Prijedor za period kontrole od 01.12.2010 do 30.04.2011.godine  postupajući poreski inspektor Eset Delić nije postupio po članu 36. stav (2) i (3) Zakona o PDV-u i članom 76. stav (1), (2) i (6) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost čime je propustio da izvrši razrez dodatne poreske obaveze u poreskom periodu 01.12.-31.12.2010.godine  i nije naložio kontrolisanom PDV-e obvezniku plaćanje dodatne poreske obaveze u iznosu od 499.149,81 KM za koliko je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.
  2. Izvještajem Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine na strani 10. je konstatovano „Zbog navedenog propusta poreski inspektor Eset Delić je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 18. stav (1) tačka d) Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje te se predlaže pokretanje disciplinske odgovornosti za imenovanog.
  3. Navedenim izvještajem Unutrašnje kontrole na strani 10.  je zbog nemarnog vršenja poslova predloženo pokretanje disciplinskog postupka u skladu sa članom 17. stav (1) tačka a) Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje i protiv: Ismeta Hamulića, šefa Grupe za kontrolu i reviziju, Tihomira Kremenovića-šefa Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika i Duška Srdića-šefa Odsjeka za poreze RC Banja Luka.

Prilog: Izvještaj Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine

Tadašnji načelnik Unutrašnje kontrole Frano Dogan u toku 2014.godine sačinjava „Privremeni izvještaj“ bez broja i bez datuma koji apsolutno nema veze sa stvarnim činjeničnim stanjem u vezi kontrola PDV-e prijava kod poreskog obveznika „IMPRO“ AD, Prijedor a koji se slobodno može nazvati naručeni izvještaj po potrebi koji je bio usmjeren protiv prijavitelja i nekog ko je u skladu sa svojim ovlaštenjima savjesno i odgovorno radio svoj posao što je potvrdio i zvanični izvještaj Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine koji je profesionalno sačinio Stručni savjetnik za poslove unutrašnje kontrole Krpić Đurađ koji se rukovodio sa stvarnim činjenicama, poslovnim događajima i neoborivim dokazima čime je sačuvao ugled ekonomske i pravne struke kao i Samostalnog Sindikata UIO BiH čije je bio Predsjednik za razliku od svog načelnika Frane Dogana kod koga je to moglo da se naruči po potrebi i od slučaja do slučaja što potvrđuje njegovo pisanje.

Prilog: Privremeni izvještaj načelnika Unutrašnje kontrole Frane Dogana iz 2014.godine bez broja i datuma  koji je obrukao i pravnu i ekonomsku struku, na koncu i Upravu za indirektno oporezivanje

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Džakula i načelnik Unutrašnje kontrole Frano Dogan nikad nisu podnijeli disciplinske prijave protiv Eseta Delića, Ismeta Hamulića, Tihomira Kremenovića i  Duška Srdića  iako je Izvještajem Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine utvrđeno da su učinjeni propusti i teže povrede službene dužnosti koje su za posljedicu imale štetu po budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od 499.149,81 KM niti su pokrenuli pokrenuli  disciplinski postupak čime su i sami počinili zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

Ovlašteni poreski inspektor Predrag Jelača  i prijavitelj je dana 18.05.2015.godine zbog teže povrede službene dužnosti iz člana 58. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, člana 18. stav 1.  Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UIO i stava 1.1, 1.2. i 1.6. Kodeksa ponašanja zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje putem protokola Kabinetu direktora, na ruke direktora Mire Džakule podnio disciplinske prijave protiv:

  1. Ismeta Hamulića, šefa Grupe za kontrolu i reviziju u RC Banja Luka
  2. Eseta Delića, stručnog savjetnika za kontrolu velikih poreskih obveznika u RC Banja Luka

Prilog: Disciplinska prijava protiv Ismeta Hamulića od 18.05.2015.

             Disciplinska prijava protiv Eseta Delića od 18.05.2015.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Džakula nikad nije donio rješenje o pokretanju disciplinskog postupka i odluku o podnesenim disciplinskim prijavama a morao je u skladu sa članom 57. Zakona o upravi za indirektno oporezivanje i članom 49.  Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje čime je zloupotrebio službeni položaj.

Kao rezultat svega gore iznesenog u Izvještaju Unutrašnje kontrole broj: 01/2-1-09-2-674-8/14 od 22.04.2015.godine o težim povredama službene dužnosti navedenih i imenovanih službenika Uprave za indirektno oporezivanje, Sektora za poreze-Odsjeka za poreze RC Banja Luka koje su imale za posljedicu štetu po budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od 499.149,81 KM i dvije podnesene disciplinske prijave Kabinetu direktora UIO BiH Miri Džakuli 18.05.2015.godine umjesto donošenja odluke direktora o podnesenim disciplinskim prijavama i rješenja o porektanju disciplinskog postupka direktor dana  22.05.2015.godine donosi Rješenje o internom premještaju Eseta Delića dražavnog službenika raspoređenog u RC Banja Luka, u Odsjeku za poreze na radnom mjestu stručni savjetnik-inspektor u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika i  premješta ga na radno mjesto šef Grupe za reviziju i kontrolu u RC Banja Luka počev od 25.05.2015.godine, odnosno imenovag unapređuje na mjesto šefa Grupe. Bilo kakav komentar je suvišan.

Prilog: Rješenje direktora broj: 01-34-2-55-1169/15 od 22.05.2015.godine o internom premještaju i unapređenju Eseta Delića sa mjesta inspektora na mjesto šefa Grupe za kontrolu i reviziju u RC Banja Luka

Ovako je radio direktor Miro Džakula u periodu svog mandata od 24.02.2011. do 14.06.2023.godine sa nekim svojim bliskim saradnicima i saradnicama a ovo je samo jedan primjer zloupotrebe i nesavjesnog rada  i vjerovatno će ih u narednom periodu biti još o čemu će biti upoznati članovi ove sindikalne organizacije i  javnost Bosne i Hercegovine.