KOLEKTIVNO OSIGURANJE SVIH ČLANOVA SINDIKATA na period od 15.01.2024. do 15.01.2025.godine

Obavještavaju se svi članovi Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da su dana 15.01.2024.godine svi članovi kolektivno osigurani od posljedica nesrećnog slučaja u toku 24 sata kod osiguravajućeg društva “DUNAV OSIGURANJE” AD, Banja Luka na period od 15.01.2024. do 15.01.2025.godine po polici osiguranja broj N-0026061 od 15.01.2024.godine. Premija osiguranja po svakom članu je 20,00 KM.

USLOVI KOLEKTIVNOG OSIGURANJA:

Opšti i dopunski uslovi