OBAVJEŠTENJE – Formirane i imenovane nove disciplinske komisije UIO BiH

Formirane i imenovane nove disciplinske komisije UIO BiH

Obavještavamo članove Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika UIO BiH da su Rješenjem direktora Uprave za indirektno oporezivanje od 13.12.2023. godine, formirane nove disciplinske komisije, sa mandatom od dvije godine od dana imenovanja.

Formirane su četiri prvostepene disciplinske komisije, u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje, u sastavu:

Komisija I

 1. Mešinović Sedin, predsjednik
 2. Vukičević Jelena, član i
 3. Marić Ana, član;

Komisija II

 1. Skoko Vinko, predsjednik
 2. Kovačević-Milanović Mirjana, član i
 3. Bajić Jasmina, član;

Komisija III

 1. Gajić Zoran, predsjednik
 2. Podrug Almir, član i
 3. Blažević Ines, član;

Komisija IV

 1. Kapić Orhan, predsjednik
 2. Mišić Kerošević Suzana, član i
 3. Kozomara Boris, član;

Podsjećamo članove Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se mogu obratiti sindikalnoj organizaciji za pružanje besplatne pravne pomoći    u slučaju pokretanja disciplinskog postupka protiv člana sindikalne organizacije, te da mogu zahtjevati prisustvo predstavnika Sindikata u toku eventualnog vođenja disciplinskog postupka koga će ovlastiti organi Sindikata zbog praćenje pravičnosti i zakonitosti eventualnih disciplinskih postupaka protiv člana Sindikata u skladu sa  propisanim zakonskim procedurama od strane imenovanih disciplinskih komisija i poslodavca kao pokretača disciplinskog postupka.

Vaš Samostalni Sindikat UIO

E-mail: sindikat.uiobih@gmail.com