KOLEKTIVNO OSIGURANJE ČLANOVA

Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikuplja ponude od osiguravajućih društava zbog razmatranja kolektivnog osiguranja od nezgode i nesrećnog slučaja svojih članova 24 sata. Svi članovi ovog Sindikata mogu uzeti pismenu ponudu za paket kolektivnog osiguranja od nezgode i nesrećnog slučaja i dostaviti organima Sindikata na razmatranje (Predsjedniku Sindikata ili Upravnom odboru) kako bi organi mogli izabrati najbolji paket kolektivnog osiguranja od nezgode i nesrećnog slučaja i donijeti najbolju i najoptimalniju odluku o kolektivnom osiguranju svojih članova. Pozivamo sve državne službenike i zaposlenike na neodređeno i određeno da se priključe Samostalnom Sindikatu državnih službenika i zaposlenika i da zajedno s nama učestvuju u budućim projektima koje planiramo a jedna od njih je kolektivno osiguranje svih članova Sindikata od nezgode i nesrećnog slučaja 24 sata na godinu dana kao i borba za bolji status državnih službenika i zaposlenika, ostvarivanje prava i pravna zaštita svih zakonom propisanih prava članova Sindikata iz radno pravnog odnosa u skladu sa Zakonima Bosne i Hercegovine.

Obavještavaju se svi članovi Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da će poslije novogodišnjih praznika u januaru 2024.godine svi članovi biti kolektivno osigurani od nezgode i nesrećnog slučaja 24 sata na godinu dana, Samostalni Sindikat UIO BiH će potpisti ugovor o kolektivnom osiguranju sa osiguravajućim društvom u ime svojih članova i biće plaćena naknada za kolektivno osiguranje za svakog člana.

S poštovanjem,

Predsjednik SSUIO BiH